top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 10. Maddesi ile gelen aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir sorumluluk olmakla beraber aynı zamanda şahsi (Kişisel) verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. Söz gereği yükümlülük gereği, işlenen kişisel verilerle ilgili açıklamayı yapmakla ifade etmekte olup, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde gereğinin yapılması için en önemli bir şarttır.

 

Aydınlatma yükümlülüğü, verisi işlenen kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. İlgili kişinin açık rızasının veya diğer kişisel veri işleme koşulu bulunması durumunda veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmelidir. Peki, neden?  Çünkü aydınlatma yükümlülüğü gerek açık rıza gerekse de kanundaki diğer kişisel veri işleme şartlarına bağlı kalmayarak yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

 

Aydınlatma yükümlülüğünün yapılmaması halinde Kanunun 18. Maddesinde bulunan cezai yaptırım uygulanır. Aydınlatma yükümlülüğünün yapılması yani yerine getirilme ispatı veri sorumlusuna aittir. Hukuka uygun bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yapılması; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven ilişkisine, şeffaflık ve hesap verebilirlik gereklilikleri açısından önemlidir.

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği İstisnai Haller

 

Kanunun 10. Maddesi, kişisel verilerin toplanması sırasında veri sorumlusu ya da yetkili kişinin ilgili kişilere bilgilendirilme yapması gerektiği sorumluluğunu ifade etmiştir. Bu sebeple, kural olarak kişisel veri işlemekte olan veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü yapması yerine getirmesi gerekmektedir. Ama bazen istisnai durumlarda aydınlatma yükümlülükleri yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, kanunun “istisnalar” başlıklı 28. Maddesinde yer alan faaliyetler kapsamında kişisel veri işlenmesi durumunda aydınlatma yükümlülüğüne getirilen istisnalar olarak belirlenebilir.

 

  • Kanunun 28. Madde 1. Fıkrası

 

Resmi istatistik kapsamında ya da anonim (Bilinmeyen) hale getirmek yoluyla araştırma, planlama ile istatistik gibi maksatlarla kişisel veri işlemekte olan bir veri sorumlusunun, yalnız bu verilere özgü olmak şartıyla herhangi bir aydınlatma yayınlaması gerekmemekle birlikte diğer faaliyetleri (örnek: insan kaynakları, bilgi işlem, muhasebe, halkla ilişkiler) kapsamında işlediği kişisel veriler bakımından ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yapılması gerekmektedir.

 

  • Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrası

 

Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına göre de, yapılan faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel veriler için Kanunun 10. maddesi uygulanmayacaktır. (örnek: emniyet birimleri tarafından suç işlenmesini önlenmek için ya da suç soruşturması için gerekli olması işleme şartına dayalı olarak yapılan takip genelinde, trafik ya da MOBESE kayıtlarının işlenmesi ilgili kişilere aydınlatma yapılması zorunlu değildir.)

Kaynak: kvkk.gov.tr

bottom of page