blog

OZON TEDAVİSİ

OZON TEDAVİSİ NEDİR?
Medikal ozon özel cihazlar sayesinde oluşturulup , kanla eklem içi , deriiçine ve üstüne sürme yöntemi ile hastanın tedavisine destek yöntemidir. Ozon tedavisi genellikle haftada 2-3 kez olmak üzere 8-10 seanstan şeklinde planlanır. Tıpkı ilaçlarda olduğu gibi, ozon uygulamalarında da her hastalıkta farklı doz uygulamaları vardır. Her hastaya ve her hastalığa aynı doz verilmez. Sizin hastalığınız için uygun olan ozon dozuna, doktorunuz karar verecektir. Medikal ozon daima saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) arasında değişir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre hastanın alacağı komple dozu belirler. 10-12 seans haftafa 2-3 uygulama şeklinde planlanır.İşlem 30 dakika sürer . 
Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır, ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.
 
Majör Otohemoterapi adıyla bilinen küçük miktarlarda uygulanan ozon sonuç olarak vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler. Kronik enflamatuar hastalıklarda ozonun neden kullanıldığı böylece
anlaşılmaktadır.
OZON UYGULANAMAYACAK DURUMLAR
 • Gebelik
 • Hipertiroidi
 • Favizm (G6PDE -bakla alerjisi)
 • Bazı kanama pıhtılaşma bozuklukları
 • Hemokromotozis
 • Ciddi kardiyovasküler dengesizlik
Birkaç endikasyonundan bahsedelim , 
1. Dolaşım bozukluklarının tedavisi ve geriatride
2. Virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde örneğin karaciğer hastalıklarından hepatitler, uçuklar (herpes).
3. Zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda örneğin Bacaklardaki açık yaralar (ulcus cruris) Enflamatuar barsak hastalıkları (kolit, Proktit), Yanıklar, haşlanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları 
4. Kanser tedavisinde ilave ya da tamamlayıcı olarak ozon bağışıklık sistemini güçlendirici olarak düşük dozlarda “majör otohemoterapi” formunda veya “minör otohemoterapi” olarak kullanılır.
5.Kronik yorgunluk , diyabet , hipertansiyon , fibromiyalji gibi hastalıkların tedavisinde destek olarak kullanılabilir.
6.Estetik amaçlı olarak güzellik uygulamaları ozonla kombine edilerek , cilt kalitesi arttırma amaçlı kullanılabilir.
 
OZON TERAPİSİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Romatoid artrit
 • Fibromiyalji
 • Dolaşım bozuklukları
 • Gut hastalığı
 • Candidiasis
 • Nörovejetatif hastalıklar: Alzheimer,
 • parkinson, demans
 • Pulmoner hastalıklar: Amfizem,
 • KOAH, akut respiratuar stres
 • Oftalmolojik hastalıklar: Retinitis
 • pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa
 • bağlı maküler dejenerasyon
 • Vasküler hastalıklar: Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, venöz staz
 • Viral hastalıklar: Herpes simplex, herpes zoster, AIDS, hepatit A, B, C, human papilloma virus
 • Serebral palsi
 • Alerjik hastalıklar
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Crohn hastalığı
 • Enflamatuar bağırsak hastalığı
 • Avasküler nekroz (AVN)
 • İyileşmeyen kronik yaralar
 • Diyabetik ayak yaraları
 • Kanser tedavisinde tamamlayıcıtedavi olarak